RB AGENCY Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, města i instituce z celé republiky.

Vítáme Vás na stránkách společnosti
RB Agency s.r.o.

Společnost se zabývá zejména profesionálními detektivními službami, vymáháním pohledávek, pořádáním kulturních akcí, výkupem nemovitostí, realitní činností, finančními a právními službami.

Jsme členy České komory detektivních služeb a Realitní komory ČR. Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, města i instituce z celé republiky.

Detektivní služby

Poskytujeme profesionální detektivní služby. Naše práce je založena na dlouholetých zkušenostech ve všech oborech, důležitých pro zajištění kompletních detektivních služeb. Našimi klienty jsou lidé a společnosti z celé České republiky, zejména však z Plzně, Plzeňského a Karlovarského kraje. Na základě námi předaných informací lze předejít problémům a zbytečným finančním a osobním ztrátám. Detektivní služby zajišťujeme pro své klienty s maximálním důrazem na diskrétnost a s vědomím obtížnosti dané situace. Máme svého, velmi zkušeného a renomovaného advokáta. Veškeré konzultace jsou samozřejmě zdarma, první schůzku lze uskutečnit v našich diskrétních prostorách, nebo na jakémkoliv Vámi vybraném místě.

Detektivní služby jsou koncesovanou živností a hlavní náplní činnosti je:

  • hledání majetku a osob
  • zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky
  • získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
  • získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
  • vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování
  • poradenství k výše uvedeným činnostem

Detektivní prověrka

Uchazeč

Jde o prověrku zaslaného životopisu uchazeče o zaměstnání, zjištění kontaktů, rodinných a majetkových poměrů osoby, dřívějších zaměstnání, pověsti v místě bydliště či např. jeho případné míry závislosti na alkoholu nebo výherních automatech apod.

Zaměstnanec

Základem firmy jsou spolehliví a loajální lidé. Víte s kým ve své firmě pracujete, komu důvěřujete?

Děti a mládež

Diskrétní kontrola Vašich dětí, prověrka jejich volnočasových aktivit, prověření jejich kamarádů a okolí, ve kterém se pohybují – prevence kriminality.

Partner nebo manžel

Prověření věrnosti partnera či manžela (manželky). Opatření důkazů pro rozvodové řízení. Zajištění psychologické, regenerační a právní pomoci.

Firma

Prověrka bezdlužnosti a pověsti firmy. Víte, s kým obchodujete?

Detektivní kontrola

Kontrola nemocných zaměstnanců

Jde o kontrolu osoby v pracovní neschopnosti, zda-li se zdržuje na určeném místě, případně jestli důvod pracovní neschopnosti odpovídá zjištěným skutečnostem. Možnost kontroly až 21 dní od počátku pracovní neschopnosti zaměstnance. Úspora finančních prostředků zaměstnavatele.

Kontaktujte nás

Captcha